Top

Financiële rust
& zekerheid
dankzij Schoonoord.

Schoonoord is gespecialiseerd in het onder-
steunen van mensen in financiële problemen
en wordt regelmatig door de rechtbank benoemd in
de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Ook
treedt Schoonoord op als bewindvoerder indien de
kantonrechter een persoon op diens
verzoek onder bewind stelt
(beschermingsbewind).
Lees meer...

Scroll naar beneden

WSNP

Heeft u problematische schulden? U kunt mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)...

Beschermings bewind

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam...

Mentorschap

De mentor neemt beslissingen op persoonlijk vlak over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding...

Schuldhulp verlening

Indien er sprake is van een problematische schuld bij de onder bewind gestelde cliënt, dan onderzoekt....

Klachten regeling

Een klacht kan direct bij Schoonoord Financieel Beheer schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat...

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Als een persoon (dat kan zowel een natuurlijk persoon als een  rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap zijn) zijn schulden niet langer kan voldoen, dan kan de rechter op verzoek van een schuldeiser het faillissement van deze persoon uitspreken. Die persoon kan ook zelf aangifte doen van zijn faillissement. In de meeste gevallen wordt een faillissement opgeheven zonder dat de schuldeisers enige betaling ontvangen. De schulden blijven na opheffing van een faillissement bestaan.

Een rechtspersoon wordt na een faillissement doorgaans ontbonden, zodat de schuldeisers deze niet meer kunnen aanspreken. Een natuurlijk persoon daarentegen kan niet ophouden te bestaan. In beginsel blijft hij levenslang met zijn schulden zitten.

Voor deze personen is de wettelijke schuldsaneringsregeling in het leven geroepen. Die duurt in beginsel 3 jaar. Er wordt zoveel als mogelijk gespaard voor de schuldeisers. Uit het gespaarde bedrag ontvangen de schuldeisers een percentage van hun vordering. Als de natuurlijk persoon, in de wet ook wel genoemd de schuldenaar, zich heeft gehouden aan alle verplichtingen, dan verkrijgt hij een zogeheten schone lei. Dat betekent dat de crediteuren niet langer de restschuld bij hem kunnen innen.

Schoonoord wordt regelmatig door de rechtbank benoemd als bewindvoerder in de wettelijke schuldsaneringsregeling.