Top

Mentorschap

Wat is mentorschap?

De mentor neemt beslissingen op persoonlijk vlak over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene op het moment dat betrokkene dat niet meer zelf voldoende kan door ziekte of beperking. Als er geen naaste familieleden zijn die goed kunnen opkomen voor de betrokkende kan een mentor uitkomst bieden.
Een mentor regelt dan persoonlijke zaken op gebied van zorg en treedt op namens betrokkene, zoveel mogelijk volgens de wens van de betrokkene. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter en legt verantwoording af over zijn handelen aan de kantonrechter.

Voor wie is mentorschap geschikt?

Herkent u uzelf of uw naaste in één of meer van de volgende omschrijvingen, dan is mentorschap de geschikte oplossing:

 • Voor meerderjarige personen die door ziekte of beperking beslissingen over zorg niet goed kunnen afwegen of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen met betrekking tot de zorg die zij ontvangen;
 • Voor mensen die de weg moeilijk kunnen vinden naar juiste zorg of het lastig vinden om de zaken rondom de zorg die zij ontvangen of nodig hebben te regelen;
 • Voor mensen die geen partner, familieleden of anderen hebben die hierbij kan helpen.


Wat doet een mentor?

 • Het organiseren en controleren van zorg voor betrokkene waar betrokkene dit niet kan;
 • Zoveel mogelijk handelen volgens de wens van de betrokkene en alleen wanneer de betrokkene het zelf niet kan;
 • Op de hoogte zijn van de inhoud van het zorgplan en indicaties en er op toezien dat de zorg zo wordt uitgevoerd;
 • (Mee) tekenen van zorgstukken;
 • Contact onderhouden met zorgverleners;
 • Een mentor neemt geen beslissingen over hoogstpersoonlijke zaken als euthanasie, reanimeren, donorschap, opname psychiatrisch ziekenhuis, testament, echtscheiding, adoptie/erkenning.


Wat kunt u van uw mentor verwachten?

 • Bij het intakegesprek wordt er kennis gemaakt, het doel besproken en afspraken gemaakt om dit doel te bereiken. We horen dan graag de wensen en verwachtingen van de betrokkene en wij geven informatie over onze werkwijze en bereikbaarheid;
 • Een vast contactpersoon die zowel als mentor optreedt;
 • Regelmatig een huisbezoek;
 • Gesprekken over wensen met betrekking tot zorg;
 • Als professionele mentor voldoen we aan de kwaliteitseisen welke zijn vastgesteld in de wet;
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet op de privacy.


Mentorschap via Schoonoord

Schoonoord werkt nauw samen met een mentor. Komt u graag met haar in contact? Laat het ons weten.