Top

Schuldhulpverlening

Indien er sprake is van een problematische schuld bij de onder bewind gestelde cliënt, dan onderzoekt de beschermingsbewindvoerder de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Voorheen vond er dan vrijwel altijd een doorverwijzing plaats naar de gemeente. Tegenwoordig kan de bewindvoerder ook zelf een minnelijke schuldregeling (MSNP) opzetten. Schoonoord Financieel Beheer voert dit ook daadwerkelijk uit waardoor alles met betrekking tot de schulden onder 1 dak plaatsvindt.

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de beschermingsbewindvoerder een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze  regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).